• 1

  شناخت

  کارشناسان ما،جهت برآوردهای مهندسی لازم به محل اعزام میشوند

 • 2

  نیاز سنجی مشتری

  مشاوران دیزاین پلاس با مصاحبه با مشتری ، به نیاز های واقعی پی برده و خوراک واحد طراحی را ایجاد میکنند

 • 3

  طراحی معمارانه نما

  معماران +A،طرح پیشنهادی خود را با توجه به نیاز مشتری تولید میکنند

 • 4

  اجرای نما

  متخصصین فنی و اجرایی ، طرح نهایی را با دقت و ظرافت اجرا میکنند

 • 5

  تمام شد!

  پروژه ی بازسازی شما تمام شد.